Verbeterpunten Gemeentezijn

besturen

 

Tijdens de presentatie van de analyse op 4 april jl. zijn bij de sheet verbeterpunten van “Gemeentezijn” onderwerpen genoemd als ‘open staan voor buitenkerkelijken’, ‘ontmoetingen organiseren’, ‘lief en leed’ en ‘ruimte geven’. Deze onderwerpen worden door ons meegenomen in de verschillende pilots die we willen gaan starten.

Ook is het onderwerp ‘transparanter besturen en betere communicatie’ genoemd. Wat gaan we hiermee doen?

In de vragenlijst was niet specifiek gevraagd naar het functioneren van het kerkelijk bestuur. Meerdere gemeenteleden hebben bij verschillende vragen over verbeterpunten hier wel opmerkingen over geplaatst.

Als begeleidingsteam ELGB willen wij ook op dit onderdeel uit de analyse een begeleidende rol spelen.

Na een oriënterend gesprek met Gert van Ramshorst is afgesproken dat het ELGB-team op 2 juni a.s. met de kerkenraad de relevante reacties uit de Ark-gemeente bespreekt.

Alle ontvangen reacties in de vragenlijst zijn, zoals met jullie afgesproken, geanonimiseerd en niet te herleiden naar individuele gemeenteleden.

Met groet,

namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus