Symbolische schikking voor de 6e zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Lucas 19: 28-40

 

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.

 

Bij de schikking

 

De intocht in Jeruzalem.

De 8 vazen worden verdeeld, 4 vazen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 vazen aan de andere kant. In de vazen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als een poort.

 

Meditatieve tekst

 

Kijk naar de koning van vrede en recht,

zie hoe kwetsbaar en weerloos hij is,

hoe onnavolgbaar nabij hij ons is.

Vandaag juichen we,

morgen zwijgen we.

Help ons te blijven

als allen wegvluchten.