Oproep nietalleen.nl

Dit bericht is verlopen op 2020-05-21

Vrijwilligers gezocht!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen de krachten: via het platform www.nietalleen.nl worden mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben, bij elkaar gebracht. De landelijke kerken zijn met hulp van de plaatselijke diaconieën bezig met het opzetten van een netwerk om mensen die door het coronavirus in de knel dreigen te raken, te kunnen helpen. Mensen met een hulpvraag, bijv. omdat ze geen boodschappen kunnen doen, de hond niet meer uit kunnen laten of zich eenzaam voelen doordat ze aan huis gebonden zijn en geen bezoek meer kunnen ontvangen, kunnen dit melden bij een landelijk emailadres of telefoonnummer. De vraag wordt vervolgens doorgezet naar de diaconieën van de woonplaats van de hulpvrager. Ook de diaconie van De Ark heeft zich aangemeld om te bemiddelen tussen hulpvrager en vrijwilliger. Om op hulpvragen te kunnen reageren, zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Stuur een mail naar nietalleen@kerk-de-ark.nl en vermeld daarbij welk soort hulp u/jij kunt bieden, telefoonnummer en beschikbaarheid. Ook als u zelf aan huis gebonden bent, kunt u helpen bijv. door telefonisch een luisterend oor te bieden.De diaconie rekent op u en op jou!

Frans-Jan Voogt & Corrie Hordijk