Nieuwsbrief 7

Het begeleidingsteam begint het jaar goed

Inmiddels zijn de duo’s zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld, gevormd en aan de slag gegaan. Als leden van het begeleidingsteam hebben we de afgelopen weken de concept vragenlijst kritisch doorgenomen. De vragen, aanvullingen en opmerkingen zijn door het duo Johan en Arjan verzameld en gerangschikt.

Donderdagavond 7 januari zijn we als begeleidingsteam digitaal bijeen gekomen en hebben we de opmerkingen en vragen besproken. De volgende stap is het komen tot een definitieve vragenlijst voor Fase 1. De gesprekken en de samenwerking worden als heel positief ervaren, mede omdat er nu ook gewerkt kan worden aan het concretiseren van het project “Een levende gemeente beweegt”.

Vanuit de duo’s werd een terugkoppeling gegeven over onder meer de ideeën op welke wijze straks met een referentiegroep de vragenlijst en het gespreksdocument kunnen worden getoetst. De verdere uitrol van het project binnen onze Ark-gemeente is aan de orde gekomen.

Zo wordt er ondanks de strenge Covid-19 maatregelen hard gewerkt om straks het project “Een levende gemeente beweegt” binnen onze Ark-gemeente mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn jullie nieuwsgierig om te weten hoe de tijdlijn van het project er voor de komende weken uitziet.
Afgesproken is dat we proberen de vragenlijst medio januari gereed te hebben. Ook zal in januari het begeleidingsteam een bijeenkomst hebben om aan de hand van een gespreksdocument te toetsen of we hiermee op de goede weg zijn de gesprekken binnen de gemeente te voeren. Als leden van het begeleidingsteam beantwoorden we daarna individueel de vragenlijst. De resultaten daarvan gebruiken we om het proces verder te verbeteren.

Zodra we als begeleidingsteam nieuwe vorderingen kunnen melden, informeren we jullie weer. Jullie blijven dan zolang we als gemeente niet fysiek bij elkaar kunnen komen toch op de hoogte.

Willen jullie teruglezen wat er de afgelopen maanden in het project “Een levende gemeente beweegt” is gebeurd, dan kan dat via de link https://www.kerk-de-ark.nl/een-levende-gemeente-beweegt
 

Met groet,

Namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus