Nieuwsbrief 26: Jullie zijn aan zet

De afgelopen maanden heeft het begeleidingsteam veel werk verzet om fase I van het project, de inventarisatie, tot een succes te maken. Nieuwsflitsen, goodie envelop met informatie en gespreksvragen, uitnodigingen om gesprekken met andere gemeenteleden te voeren over ons geloof, de kerkdienst en de toekomst van onze Ark-gemeente. Al deze zaken zijn bedoeld om de inventarisatie tot een goed resultaat te brengen.

Echter, zonder jullie medewerking door het invullen van de vragenlijst hebben we nog geen beeld van wat jullie zien als toekomst voor onze Ark-gemeente.

Afgelopen week hebben jullie de mail of brief ontvangen met de vragenlijst als bijlage en/of de link naar de website om de vragenlijst van het project “Een Levende Gemeente Beweegt” in te vullen. De jongeren van 12 – 16 jaar hebben een brief met een eigen vragenlijst ontvangen. Met andere woorden: jullie zijn nu aan zet.

 

Het begeleidingsteam verwacht veel reacties te ontvangen. We hopen dan ook dat jullie allemaal de vragenlijst invullen. Niet 1 per gezin, maar ieder gezinslid afzonderlijk om een goed beeld van de verwachtingen van jullie als gemeenteleden van De Ark te krijgen.

 

Wij rekenen op jullie inbreng.

 

Om het jullie gemakkelijk te maken hierbij de link: https://www.kerk-de-ark.nl/index.php/ELGB-vragenlijst

 

Natuurlijk kan het zijn dat jullie vragen hebben. Stel ze gerust! Het mailadres ProjectELGB@kerk-de-ark.nl staat hiervoor tot jullie beschikking.

 

Met groet,

 

namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus