To Love is to Serve: Diaken gezocht 

Dit bericht is verlopen op 2021-08-31

We zijn op zoek naar één of twee gemeenteleden die zich de komende jaren willen inzetten als diaken binnen onze gemeente. Misschien is dat wel iets voor u of voor jou...
Diakenen zetten zich in voor het functioneren van de gemeente als dienende gemeenschap. Lees maar eens na op www.kerk-de-ark.nl/diaconie

Wat doen diakenen dan zoal? 
- Vervullen van taken rond en tijdens de eredienst, denk aan het collecteren en het voorbereiden en delen van het avondmaal. 
- Bedenken en (laten) organiseren van activiteiten ten dienste van anderen en die de gemeente bewust maken van haar dienende taak, denk aan de halfjaarlijkse kledinginzameling en de jaarlijkse Dorcasactie. 
- Meedenken over de verdeling van financiële giften over diverse doelen. 
- Organiseren van kerkvervoer en kerkdiensten in verzorgingshuizen. 
- Het helpen waar geen helper is, je hebt antennes uit staan voor signalen van te kort en armoede, onder andere door deelname aan het pastoraal overleg. 
- Samenwerking zoeken met de diaconie van andere kerken, deelname aan het Diaconaal Platform Lansingerland 
- Onderdeel uitmaken van de kerkenraad en van daaruit richting geven en meebeslissen over de toekomst voor 'De Ark'. 

Dat is best veel (en misschien nog niet eens alles), maar gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Als we een of twee nieuwe diakenen mogen verwelkomen, houden we het team op sterkte en kunnen we de taken goed blijven verdelen zodat het voor niemand te veel wordt. Om het werk in goede banen te leiden, vergaderen we als diaconie 1x per maand. 

Begint er al iets te kriebelen van binnen? Wil je er meer over horen? 
Leuk, laat het ons weten! Wij vertellen je er graag over. 

De diaconie, 
Frans-Jan Voogt (010-5115168), Dennis Koops, Tiny Bak, John Zevenbergen, Bertine de Bruin, Marjan de Jong 
diaconie@kerk-de-ark.nl