Kerkdienst op afstand

U heeft waarschijnlijk ook het nieuws gezien, jl. woensdag: lange rijen voor de winkels en gevulde terrassen. Het zijn de twee meest opvallende veranderingen in de eerste stap van het openingsplan van onze regering. Ondanks bezwaren, gedreven door de nog altijd hoge besmettingscijfers en de druk op onze zorg, is deze stap doorgezet. En eerlijk is eerlijk: het voelt ook wel lekker, het is eindelijk een stapje de goede kant uit. Voor mij persoonlijk is het einde van de avondklok fijn: ik houd ervan om eind van de avond nog een wandeling te maken, het hoofd leeg te lopen.

Nu hoef ik hier niet het coronabeleid van onze overheid van commentaar te voorzien. Maar ondertussen voelen we ook de tegendruk. Iedereen die in de zorg, vooral in ziekenhuizen werkt, loopt op z’n tenen of beter gezegd: loopt op z’n tandvlees. Ook onze regio kent een hoge druk op de gezondheidszorg, het risiconiveau is nog altijd zeer ernstig.

Na de persconferentie vorige week heeft het CIO in overleg met minister Grapperhaus geconcludeerd dat het houden van kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers weer mogelijk zou zijn. Dit is dan wel omgeven met maatregelen zoals vooraf reserveren en andere aspecten die vorig jaar zomer in een protocol zijn opgenomen. Uitdrukkelijk vraagt de minister om wel  terughoudend met deze versoepeling om te gaan.

De werkgroep corona binnen onze gemeente heeft afgelopen weekend overlegd en een advies geformuleerd, als volgt: “Gelet op huidige situatie volgen wij het CIO op dit moment niet en beperken we ons tot het zingen met vier personen tijdens streamdiensten. Wel bevelen we aan om voorbereid te zijn op het toelaten - met aanmelden van tevoren - van max. 30 kerkgangers, zodra de besmettingscijfers een aanmerkelijke verbetering laten zien. Als Corona-werkgroep zullen we deze ontwikkeling volgen en op dat moment met een aanbeveling komen.”

Het moderamen heeft besloten om dit advies over te nemen. Dat betekent dat wij op dit moment nog geen kerkgangers verwelkomen in De Ark. Wel bereiden we ons hierop voor, zodra we daadwerkelijk verbeteringen zien in de besmettingscijfers zijn we klaar om de deuren weer te openen voor 30 kerkgangers per dienst.

We vragen u dus om nog even vol te houden. We weten dat het zwaar is: we zien elkaar niet, hebben veel minder contact dan we allemaal graag zouden willen. Voor sommigen onder ons is dat echt zwaar en moeilijk, daarom vraag ik aan u en jou allemaal: blijf naar elkaar omzien, ook als we niet in de kerk zijn.

Met hartelijke groet, namens het moderamen,
Gert van Ramshorst, voorzitter kerkenraad