Een profiel samenstellen voor het beroepingswerk

Drie weken geleden heb ik u geïnformeerd over de voorbereidingen voor het komende beroepingswerk. Inmiddels hebben we concreet vastgesteld wat we in de komende paar maanden gaan doen, om te bereiken dat we voor de zomer een profielschets hebben samengesteld. Daarmee kunnen we direct na de zomer starten met het beroepingswerk.

Het profiel waarmee een beroepingscommissie aan het werk kan, zegt vooral veel over onze gemeente: eigenlijk stel je een profiel op van onze gemeente, zodat we daarna een predikant kunnen zoeken die bij ons past.

Dit profiel samenstellen doen we natuurlijk samen met de gemeente. Hierbij worden we begeleid door de gemeenteadviseur die ik in het vorige nieuwsbericht heb voorgesteld, Jack de Koster. Dit proces in de komende maanden bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inventariserende gesprekken met vier groepen gemeenteleden
  2. Uitkomsten uit deze gesprekken uitwerken naar een profielschets, in enkele sessies met kerkenraad en jeugdraad
  3. Contact met enkele buurgemeenten
  4. Voorleggen van de profielschets aan de gemeente via een gemeenteberaad

Inventariserende gesprekken

In de komende periode plannen we vier gesprekken in om informatie te verzamelen. Eén van deze gesprekken wordt gevoerd met het begeleidingsteam van het project “Een levende gemeente beweegt”. De andere drie gesprekken vinden plaats met drie groepen gemeenteleden die zo goed mogelijk onze hele gemeente weerspiegelen. Voor het samenstellen van deze groepen benaderen we gericht enkele gemeenteleden, elk van hen wordt gevraagd om acht mensen om zich heen te verzamelen: één groep jongeren, één groep in de middenleeftijd, één groep senioren.

Uitwerken naar een profielschets

De kennis en informatie uit deze gesprekken brengen we bij elkaar, waarmee we als kerkenraad en jeugdraad samen in enkele sessies komen tot een profielschets.

Contact met buurgemeenten

Vóór we met beroepingswerk starten, wordt eerst contact gezocht met enkele buurgemeenten om eventuele mogelijkheden van samenwerking op dit terrein af te tasten. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan nemen we dit meteen mee in de profielschets.

Presentatie en bespreking in gemeenteberaad

In juni verwachten we een gemeenteberaad te kunnen beleggen, om deze profielschets met de hele gemeente te delen en te bespreken. Wellicht doen we dit in de vorm van een online gemeenteberaad, al hopen we natuurlijk dat we dan in De Ark bij elkaar kunnen komen.

Na het gemeenteberaad zal de kerkenraad een definitief besluit nemen, waarna de profielschets klaar ligt voor de start van het beroepingswerk.

Heeft u vragen, of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op! Dat kan natuurlijk via de scriba, op scriba@kerk-de-ark.nl maar u kunt ook mij hiervoor benaderen op GvRamshorst@kerk-de-ark.nl

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Gert van Ramshorst, voorzitter