Een levende gemeente beweegt door de ogen van Elly Berghout

“Laat van je horen!”

 

Het team van ELGB krijgt inmiddels veel informatie binnen via de ingevulde vragenlijsten, maar we wilden ook wel eens met iemand in gesprek. Zomaar, even met elkaar aan tafel zitten en ‘het erover hebben’. We spraken Elly Berghout, gemeentelid en wijkouderling.

 

Elly benadrukt dat zij zich in de eerste plaats ‘gewoon’ lid van onze gemeente voelt. Dat ze wijkouderling is geeft haar een speciale taak, waardoor ze veel contacten in onze gemeente heeft. Ze vindt het urgent om over de toekomst van onze kerk na te denken: “Je ziet dat de Elly Berghoutwereld om ons heen enorm verandert. Niets blijft hetzelfde. Als we met de kerk een goede toekomst tegemoet willen gaan, moeten we keuzes maken. We zijn allemaal deel van onze kerk, we zijn er samen verantwoordelijk voor”.

 

Welke vragen uit de vragenlijst vind je interessant, vroegen we haar. Elly: “in elk geval de vraag wat ik het meest heb gemist van het gemeentezijn, tijdens de corona-periode. Ik ben me ervan bewust geworden dat veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, dat we allemaal thuis zitten, minder mensen zien en niet meer zomaar bij iemand op bezoek kunnen gaan. Dan ga je je afvragen: kan ik het alleen? Of heb ik andere mensen nodig? De ontmoeting met andere mensen heb ik gemist in de coronaperiode. Essentieel voor gemeentezijn is het samenzijn.

Een andere vraag die ik interessant vind is de vraag wat mijn toekomstbeeld is voor ons gemeentezijn. Ik wil graag hoopvol zijn. We hebben veel goeds in onze kerk: er zijn veel kinderen, de GJV loopt goed, en Church4You is heel waardevol. Daar moeten we zuinig op zijn, dat wil ik graag vasthouden. Maar dan hebben we juist uit die groepen meer informatie nodig over hoe zij vinden dat we de toekomst kerk moeten invullen.

 

Ik denk dat jongeren, niet alleen de twintigers maar zeker ook de dertigers, de kerk waarschijnlijk heel anders ervaren dan wij toen wij die leeftijd hadden. Toch blijft ook voor hen ontmoeting heel belangrijk. Ik zou hen willen meegeven: het is belangrijk te laten horen wat je van de kerk vindt, hoe je er tegenaan kijkt. Want ieders inbreng telt, we moeten het samen doen. Ook al ben je minder betrokken, of ook al ben je het niet overal mee eens, het is wel belangrijk dat je van je laat horen. Want het is goed om te weten welke kant we met elkaar op moeten. We zullen gezamenlijk een mooie dynamiek moeten zoeken en enthousiasme vinden. Het mooie van een kerk is dat je een gemeenschappelijke grond hebt, dat je weet wat ons samenbindt. Dat we een gemeente zijn die elkaar vasthoudt.”