Drempeldienst op 26 juni

Ken of ben jij een jongere die de overstap gaat maken van de basisschool naar het voorgezet onderwijs?
Mail dan naar jeugdraad@kerk-de-ark.nl

namens de jeugdraad,
Therese Straatman