Dienst van Schrift en Tafel op zondag 8 augustus

Dit bericht is verlopen op 2021-08-09

Op zondag 8 augustus vieren we in de dienst het Avondmaal. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst te bezoeken of om thuis mee te vieren.

De viering in De Ark is, net als de afgelopen keer, iets aangepast ten opzichte van wat we gewend zijn, zodat we risico’s in verband met Corona goed beperken. Reserveert u vooraf uw plaats via de link op de pagina https://www.kerk-de-ark.nl/reserveren.
Bij eerdere vieringen bezorgden we vooraf brood en wijn thuis bij wie dat wilde. Vanwege de vakantietijd en daarmee gepaard gaande dunne bezetting binnen de diaconie (we zoeken nog 2 nieuwe diakenen voor komend seizoen!) kunnen we dat deze keer niet aanbieden. Maakt u gerust gebruik van eigen middelen of vier mee in uw hart.
We hopen, ondanks afstand en beperkingen, op een dienst waarin we ons opnieuw verbonden weten met elkaar en met Hem.