Diaconaal Platform

Iedere vier maanden komen vertegenwoordigers van alle diaconieën en parochiële caritas instellingen van de kerken in Lansingerland samen voor overleg in het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL). Daar wisselen we ervaringen en ideeën uit en bespreken we wat we samen kunnen doen. Iedere vergadering wordt ook een gast uitgenodigd om te vertellen over de organisatie waar hij of zij voor werkt en te zien of en hoe we eventueel als DPL kunnen ondersteunen.

Zo spraken we afgelopen jaar met Fred Kappinga van Rotterdam Dorst (www.rotterdamdorst.nl). Hij vertelde over de manier die in Rotterdam Noord is gevolgd om buurt-activiteiten van allerlei verschillende diaconieën meer herkenbaar te maken. Niet door eerst eindeloos plannen en afspraken te maken, maar juist door te doen en deelname vrijwillig te laten. En door niet alles opnieuw te bedenken, maar juist door te gebruiken wat er al is.

En we spraken met Bas van Ginneken van Humanitas Lansingerland. Humanitas gaat in Lansingerland op verzoek van de burgergemeente een rol vervullen in het inburgeringstraject volgens de nieuwe wet Inburgering. Ze verzorgen het deel Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers, wat bestaat uit het welkom heten en begeleiden van nieuwkomers en hun gezinnen bij het inburgeren. Om hieraan invulling te kunnen geven zijn vrijwilligers nodig. Als DPL spraken we af om deze vrijwilligers vacature in de gemeente te communiceren. Lijkt het je iets om nieuwkomers wegwijs te maken in ons land? Lees dan hier de vacature: https://kerk-de-ark.nl/sites/default/files/VacaturevrijwilligerNieuwkomers.pdf.