Aandachtsbeeld in de stiltehoek.

Dit bericht is verlopen op 2019-03-01

Bij het aandachtsbeeld in de stilteruimte van De Ark in de maand februari:

Het is een fotocollage uit 2008 van Marc Mulders met een dichtregel van Joost Zwagerman uit zijn bundel ‘Wakend over God’.

Beeld en gedicht zijn in gezamenlijk overleg van Marc Mulders en Zwagerman bij elkaar geplaatst.

Het laat zich lezen als een late geloofsbelijdenis van Joost Zwagerman en een interpretatie van een tekst uit Marcus 9:24 waar staat: ‘Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp’.

In de maand februari zal deze afbeelding met extra toelichting als aandacht-prentje in de stilteruimte liggen. Voor geïnteresseerden, om gratis mee te nemen.

 

Henk Wassink