Communiqué

Dit bericht is verlopen op 2024-01-16

En ja hoor, opnieuw hebben we goed nieuws te melden vanuit de kerkenraad! We zijn blij dat we, naast Ellen Bos-Houweling, die we al eerder als nieuwe diaken aan jullie hebben voorgesteld, nog een nieuwe ambtsdrager kunnen melden. Jolanda Weeda-Weening is bereid het ambt op zich te nemen en wijkouderling te worden.

De kerkorde schrijft een termijn van 5 dagen voor waarbinnen bezwaren tegen Jolanda’s ambtsdragerschap kunnen worden ingediend. Op zondag 19 november wordt haar naam in de kerkdienst afgekondigd en op dat moment laten we deze termijn ingaan. Wanneer er op vrijdag 24 november tegen Jolanda geen bezwaren bij de scriba zijn ingebracht, zal zij op zondag 17 december (samen met Ellen) in haar ambt bevestigd worden.

Dat er alweer iemand bereid is plaats te nemen in de kerkenraad en op deze bijzondere (en interessante) plek de schouders onder het kerkenwerk te zetten, is verheugend. Het betekent helaas niet dat we al op volle sterkte zijn: de rol van beleidsouderling is nog beschikbaar. En er zijn ambtsdragers die in een verlengde termijn aan het werk zijn en best wat ondersteuning en aanvulling kunnen gebruiken. Wie biedt?

Wie weet, misschien gebeurt er wel een wondertje en zijn er ook nu nog mensen bereid om die taken op zich te nemen…. We houden hoop.

Hartelijke groet,
Roelie Schipperus
Scriba