Overzicht Nieuws & Artikelen

Dorcas Voedselactie

DANK!!

aan alle vrijwilligers en goede gevers die gezorgd hebben voor de mooie opbrengst van de Dorcas Voedselactie van de gezamenlijke kerken van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, namelijk in totaal 545 voedselpakketten.

Hiervan zijn 140 pakketten ingezameld bij de door De Ark georganiseerde actie.

Het is goed om te zien dat veel mensen positief tegenover de activiteiten van Dorcas staan; zelfs een dag nadat de actie officieel was afgelopen, zijn er nog boodschappen ingeleverd.

Geschiedenis van onze kerk

Op de website van G.J. Kok in Groningen (GereformeerdeKerken.info) worden sinds enkele jaren behalve nieuwsberichten ook historische overzichten gepubliceerd van (vroegere en/of tegenwoordige) Gereformeerde Kerken (PKN).

Sinds kort is er ook een digitaal historisch overzicht in 3 delen beschikbaar betreffende de Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs. Hiervoor is onder andere geput uit het boek ‘Uit een’ dat al bij veel gemeenteleden bekend is. Via onderstaande links komt u direct op de site.