Overzicht Nieuws & Artikelen

Kerkelijk archief

Het kerkelijk archief van de Ark zal worden aangepakt !
Wie vindt het leuk om mee te helpen om de vele kerk stukken in het archief op orde te brengen ?
Vanuit de PKN zijn praktische richtlijnen beschikbaar.

Voor nadere informatie, contact via het CvK - Dick den Bakker of Roelof Toering
cvk@kerk-de-ark.nl

Uit de kerkenraad van 21 juni 2018 - Instelling onderzoekscommissie formatie 2019 e.v.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 juni besloten om een onderzoekscommissie in te stellen om de kerkenraad te adviseren hoe de formatie van predikant(en) in te vullen na het vertrek van Regina Davelaar, uiterlijk 1 april 2019.
Aan de commissie is gevraagd om een breed advies te formuleren welke combinaties mogelijk of wenselijk zijn en ook dat wordt gekeken naar vormen van samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in Lansingerland.

ZWO Project Syrische vluchtelingen - In gaarkeukens werken christenen en moslims samen

Graag vertellen we u wat meer over het werk voor Syrische vluchtelingen in Libanon, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. In de gaarkeuken van International Orthodox Christian Charities (IOCC) zijn zes vrouwen sinds vanmorgen half zeven al aan het werk. Allemaal gekleed in blauwe overalls hebben ze de granen laten wellen, Libanese yoghurt opgewarmd en alle broodverpakkingen voorzien van stickers. Drie van de vrouwen zijn Syrische vluchtelingen die in de buurt wonen, de andere drie komen dit arme deel van Libanon.

Musical Het Pakhuis

In het najaar starten we in de Ark met oefenen voor de Musical ‘Het Pakhuis’. Een bijzondere musical die gaat over de toekomst van de kerk. De teksten zijn door ons gemeentelid Ceciel Turkenburg geschreven en er zijn prachtige moderne liederen en popsongs bij gevonden en gemaakt.

Om straks in het voorjaar een mooi resultaat neer te zetten, zijn we voor de projectgroep op zoek naar:

  • Projectleider
  • Regisseur
  • Communicator
  • Fondsenwerver
  • Secretaris

Ben je 16 jaar of ouder en wil je meedoen met de musical, we zoeken:

Vakantie voor ouderen van 10 tot en met 14 december 2018

In 2017 heeft het Vakantiebureau.nl dankzij de hulp van betrokken kerkelijke gemeenten vele eenzame ouderen blij kunnen maken met een volledig verzorgde midweek op een RCN-Vakantiepark. Door het grote succes van afgelopen jaar, wordt de actie in 2018 herhaald: aan 100 eenzame ouderen wordt een gratis vakantiemidweek aangeboden!

 

Ontruimingsplan De Ark

Om de kerk bij een calamiteit zo snel en geordend mogelijk te kunnen verlaten, hebben we een evacuatie-plattegrond gemaakt. De GJV heeft voor ons een instructiefilmpje gemaakt, waarin duidelijk wordt welke nooduitgang voor welk vak het dichtstbij is.