Overzicht Nieuws & Artikelen

Kledingactie weer succes!

Op 9 april jl. was de voorjaars kledingactie t.b.v. Wijkpastoraat Oude Noorden. Het was die avond bij De Ark een komen en gaan van mensen die kleding, schoenen en speelgoed inleverden. De opbrengst leek weer groter dan andere jaren. Een behoorlijke berg kledingzakken vulde het achterste deel van de hal (schatting 6-7 kubieke meter). De vrijwilligers uit Rotterdam moesten twee keer rijden met een vrachtwagentje om alle zaken op te komen halen. De spullen worden in de tweedehands winkels van het wijkpastoraat voor een betaalbare prijs verkocht.

Kind op schoot-dienst

Zondag 22 april om half 12, dus meteen na de ochtenddienst is er een dienst voor de allerkleinsten (0-4 jarigen). We zitten dan op het liturgisch centrum in de kerk. De oudere broertjes en zusjes zijn welkom in zaal 4.

In deze viering van ongeveer 20 minuten zingen, zien, voelen en horen de kinderen over het verhaal van Jona.

Verslag van De GJV-reünie

Op zaterdag 14 april was het eindelijk zover, de reünie van de GJV was een feit. Meer dan 100 oude en huidige GJV-leden kwamen samen om het 42-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Na meer dan een jaar van voorbereiden, nadenken en uitwerken kwam dit allemaal samen in een spetterend feest.
 
De dag begon rond een uurtje of vier met een kopje koffie of thee en er was vooral veel wederzien tussen de oud-leden. Het was meteen als vanouds, iedereen kletste er weer op los alsof er geen tijd tussen had gezeten.

Preek n.a.v. Genesis 4 op zondag 15 april 2018 door ds. Antoinette van der Wel

Waar is je broer? In deze schijnbaar onschuldige vraag klinkt het hart van de Tora op. Waar God zelf zijn mensen zocht in de hof van Eden, spreekt hij hen ook nu weer aan. Blijkbaar zijn we wel uit het paradijs verdreven maar nog niet van God los en dat vind ik een troostrijke gedachte.

Dinertour

Op zaterdag 26 mei organiseren de Zendingscommissie van de Hervormde Kerk en de ZWO-commissie de jaarlijkse Dinertour. Je kan je nu opgeven als eter of koker. Er ligt een intekenlijst in de hal van De Ark. Opgeven per mail kan ook: dinertour2018@gmail.com.

Preek van ds. Carla Kühler op zondag 8 april

Johannes heeft met zijn verhaal niet over een fysieke dood gesproken, maar ons een geloofsbelijdenis geschonken. In zijn verhaal over Jezus’ leven en sterven laat Johannes ons zien, dat een mensenleven dat zo wordt geleefd en een dood die zo wordt volbracht, dat zo’n leven sterker is dan de fysieke dood, dat het die dood achter zich laat en te boven komt.

Het kruis in de tuin

Tijdens de veertig dagen voor Pasen stond het kruis omwikkeld met prikkeldraad in de kerk. We staken kaarsen aan en plaatsten briefjes met onze gebeden en zorgen in het kruis. Maar nu het Pasen is, maakt het prikkeldraad plaats voor bloemen en groen; maakt dood plaats voor leven. En dat mag iedereen weten. Daarom staat het bloeiende kruis in de kerktuin, langs de Noordeindseweg.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Recept sobere maaltijd - Linzensoep

Op Witte Donderdag namen ongeveer 40 gemeenteleden en enkelen van buiten de gemeente deel aan een sobere maaltijd in De Ark voorafgaand aan de vesper.

De maaltijd was sober, maar niet somber. Het was gezellig en er werden geanimeerde gesprekken gevoerd. Dit jaar was het thema van de maaltijd: Labyrint, symbool van de levensweg. Koos Zijlstra gaf er een korte presentatie over en de deelnemers hebben, met pen en papier, een symbolisch labyrint “gelopen”.

Hulp gezocht voor de Tentweek 2018

Het lijkt nog zo ver weg, maar bij ons begint het alweer te kriebelen; tentweek 2018. De jaarlijkse bijbelvakantieweek in de herfst is altijd een feestje voor alle kinderen van de basisschool. We luisteren naar de bijbelverhalen en babbelen er over. Er wordt geknutseld, gespeeld, gezongen en we kijken naar het toneelstuk met Sam, Jiddo en Tante Wilma. Een geweldig leuk project dat we samen met de Dorpskerk organiseren.

Tegenwoordig - Column ds. Regina Davelaar

Hoeveel woorden spreek jij per dag? Of tik je op je telefoon? Toen ik als tiener op typles zat om blind te leren typen, toen moest ik 250 aanslagen per minuut halen, dat komt neer op zo’n 50 woorden. In een preek gebruik ik gemiddeld zo’n 1700 woorden. Dan zou ik dus in 34 minuten m’n preek op papier hebben kunnen staan… Tja, ging het maar zo snel…

Jeugdraad: Onze beloften

In de afgelopen twee jaar is binnen het jeugdwerk gewerkt om met elkaar een basis te leggen. Alle neuzen dezelfde kant op. Weten wat we willen en waarom we dat willen.

We zijn begonnen met een open avond voor vrijwilligers van het jeugdwerk en ouders waarvan hun kinderen naar ons jeugdwerk gaan. Met elkaar spraken we over de essentie van ons jeugdwerk. Wat is je drijfveer om binnen het jeugdwerk aan het werk te gaan? Waarom geef je clubleiding, kindernevendienst of Church4You? En wat wil je als ouder dat je kind en jongere meekrijgt?