Activiteitenkalender

Voorganger: Ds. H. van den Berg
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

In deze dienst met voorganger ds. A. van der Wel wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Henk Rozema

Deze Eucharistieviering wordt geleid door pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mevrouw M. van Steensel-v.d. Burg

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Mattias Voshol

In het najaar starten we in De Ark met oefenen voor de Musical ‘Het Pakhuis’. Een bijzondere musical die gaat over de toekomst van de kerk.

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Eigen Werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

Géén dienst i.v.m. burendag...

De Stichting Hulp Letland bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd op 22 september.
Aan dit jubileumconcert werken mee: het 'Hollands Christelijk Mannenkoor' o.l.v. Arjan Breukhoven en het Christelijk Gemengd koor 'The Credo Singers' o.l.v. Bert Kruis.
Op de vleugel: Mark Brandwijk…

Startzondag: Heel De Ark bakt!

Een goed gesprek vraagt om iets lekkers bij de koffie. Want wat is een betere binnenkomer dan een lekker stuk cake/taart/ koek?

Daarom hierbij…

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Henk Rozema

We gaan in deze viering lezen uit Jesaja 40, over de kracht van God. Daarover gaan we ook met elkaar zingen.

Wil je je weer even in de sfeer van Taizé wanen? Of juist kennis maken met deze sfeer van Taizé? Voel je welkom!

In de Taizé-vieringen in De Ark proberen we even los te komen van de dagelijkse drukte. Door Taizéliederen te zingen, in stilte tot rust te komen en de tijd te nemen om na te denken over zaken die je bezig houden. Je weer even in de sfeer van Taizé wanen? Of kennismaken met de ervaring van Taizé…

zondag 26 augustus 2018 - 10:00 uur
Ds. F.L. Renes, Rotterdam
zondag 2 september 2018 - 10:00 uur
Ds. Antoinette van der Wel
zondag 9 september 2018 - 10:00 uur
Ds. Regina Davelaar