Kerkenraad

Wat is een kerkenraad?
De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad moet de gemeente over belangrijke zaken raadplegen en  zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Predikanten

Predikant

Ds. Antoinette van der Wel
welweer@planet.nl

 

 

 

Ambt met een bijzondere taak

Voorzitter kerkenraad

Gert van Ramshorst
gert@vanramshorst.net

 

Scriba (adres kerkenraad)

Janny Korevaar
scriba@kerk-de-ark.nl

 

Beleidsouderling

Joke van der Heijden
j.vdheijden@solcon.nl

 

Jeugdouderling

Thomas Scherpenisse
familie.scherpenisse@lijbrandt.nl

 

Ouderlingen in de wijken

Bergschenhoek

Elly Berghout

ellyberghout64@gmail.com

Bergschenhoek

Hans Lobik

hanslobik63@gmail.com

Berkel en Rodenrijs

Evelyn Torn

erik.torn@kpnmail.nl

Berkel en Rodenrijs

Liesbeth Herremans-Zeiger

liesbeth.herremans@xs4all.nl

Ouderenpastoraat

Annie Zijlstra

a.f.zijlstra@live.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Naar pagina College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

Dick den Bakker

ddenbakker@lijbrandt.nl

Sercretariaat

Roelof Toering

ratoering001@kpnmail.nl

Penningmeester

Rick Wesdorp

mcwesdorp@gmail.com

Automatisering

Gerard van den Beukel

Gerard@Beukelvd.nl

Diaconie

Naar pagina Diaconie

Voorzitter diaconie

Frans-Jan Voogt

fransjanvoogt@gm ail.com

Penningmeester diaconie

Bertine de Bruin

diaconie@kerk-de-ark.nl

Secretariaat diaconie

Dennis Koops

diaconie@kerk-de-ark.nl

Diakenen in de wijken

 

Marjan de Jong-Batelaan

jobat@hetnet.nl

 

Miranda Vonk

muvonk@gmail.com

 

Tiny Bak-Langstraat

s.bak1@upcmail.nl

 

Corrie Hordijk-Soeters

corriehordijk@upcmail.nl