Zondag 6 mei 2018

Datum kerkdienst
zondag 6 mei 2018 - 10:00 uur
Thema
Op de uitkijk
Naam van de zondag / Kleur
Zesde zondag van Pasen. Kleur: wit
Bij de lezing

Genesis 8, 1-14.
God dacht aan Noach, misschien kun je beter zeggen: God gedacht Noach, want natuurlijk was God hem niet vergeten. Hij had immers zelf het luik van de Ark zorgvuldig gesloten. Eindelijk stopt de vernietigende watervloed en wordt het weer droog op aarde. Alsof het een nieuwe schepping is, wordt er paal en perk gesteld aan de overspoelende golven. Noach stuurt een raaf en een duif uit. Als de duif voor de tweede keer terugkomt (steeds na periodes van 7 dagen!) blijkt de aarde weer bewoonbaar geworden.

Bij de dienst

Vanmorgen begroeten wij Paul Moet in ons midden.

COLLECTE MISSIONAIR WERK
Help de nieuwe kerk in Deventer
'Vondst' is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wij ze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

Predikant
ds. Paul Moet, Velp
Organist
Wim Madderom
Lector
Marianne de Jong
Koster
Kees Voogt
Crèche
Brecht Weerheijm, Dion Oosthoek, Ineke Ruggenberg
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Bregina Joosse, Eline van den Beukel
Groep 3, 4 en 5: Marcia Renes, Ellen Kleemans
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Collecten

PKN - Missionair Werk, Onderhoud De Ark

Koffie
Jannie de Gelder, Klaske Neelis, Nelleke Spijker
Kinderlied
Kinderlied naam
Ken je dit verhaal?
Kinderlied bundel
Hemelhoog 55