Zondag 3 maart 2019

Datum kerkdienst
zondag 3 maart 2019 - 10:00 uur
Thema
Wat zie jij in de spiegel?
Naam van de zondag / Kleur
Achtste zondag na Epifanie. Kleur: groen.
Orde van dienst
Bij de lezing

Lucas 6, 29-49

Waar Jezus bij Matteüs spreekt van op een berg (Bergrede) om zijn leerlingen te leren, wat het betekent hem te volgen, is de rede bij Lucas korter en wordt deze uitgesproken in het open veld. We horen van de verhouding tussen leerling en meester, van de splinter en de balk, van de boom en de vrucht, van het fundament waarop je bouwen kunt. Waar sta jij in het verhaal van Jezus? Wat zie je als je in de spiegel kijkt?

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Henk Lemckert
Lector
Piet Nobels
Koster
Kees Voogt
Crèche
Heleen von Morgen, Bart Zeillemaker, Brecht Weerheijm
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong, Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila, Sylvia v.d. Veen
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Marinka Rolfes, Gerdien Hofman, Deddy Vingerling
Kinderlied
Kinderlied naam
Zegen de kinderen Heer
Kinderlied bundel
Hemelhoog 500