Zondag 25 november 2018

Datum kerkdienst
zondag 25 november 2018 - 10:00 uur
Thema
Als het donker wordt
Naam van de zondag / Kleur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Kleur: wit
Bij de lezing

Jesaja 60:17-22 en Marcus 13: 14-27. In het jaar 70 worden Jeruzalem en de tempel verwoest. Een tempel die in de jaren daaraan voorafgaand, steeds meer was geworden tot een handelsplaats. Jezus spreekt zijn afschuw daarover uit. Wanneer alles om je heen in puin lijkt te liggen staan er altijd pseudoredders op. Jezus waarschuwt zijn leerlingen om alert te blijven, maar geeft tegelijkertijd aan dat God trouw blijft. Die woorden van trouw mogen we ook aan elkaar meegeven als onze wereld op instorten lijkt te staan na het overlijden van wie ons lief zijn. 

Bij de dienst

Vanochtend noemen we de namen van gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. We ontsteken een licht aan de paaskaars in het vertrouwen dat ze over de grens van de dood heen in God geborgen zijn. Er is een symbolische schikking gemaakt door Cora en Erik van Winden-van Dam.

Predikant
ds. Antoinette van der Wel, m.m.v. de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Matty Renes, Annet vd Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld, Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Marijke Halma, Christine Koster
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Ank van der Kaaden, Ida Bos, Gerrie Uitenbroek