Zondag 22 april 2018

Datum kerkdienst
zondag 22 april 2018 - 10:00 uur
Thema
Godenzonen en mensendochters
Naam van de zondag / Kleur
Vierde zondag van Pasen. Kleur: wit
Bij de lezing

Genesis 6:1-4
Maak je borst maar nat vanochtend, want we lezen een bijzonder gedeelte uit het boek Genesis. Het gaat over ‘zonen van God’ die een seksuele relatie hebben met de ‘dochters van mensen’. En alsof dat allemaal nog niet wonderlijk genoeg is, gaat het ook nog over reuzen. Allemaal in slechts vier verzen. Wat doet dit mythische verhaal in de Bijbel? En wat moeten wij daarmee?

Bij de dienst

COLLECTE EREDIENST EN KERKMUZIEK WERELDWIJD
Zingen en bidden op de adem van de getijden

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Predikant
ds. Regina Davelaar
Organist
Wim Madderom
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Annet van der Sloot, Christa van der Sloot, Elise Meijburg
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong- Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila - Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas en Marijke Halma
Collecten

PKN - Eredienst en Kerkmuziek, Onderhoud De Ark

Koffie
Gea Meijburg, Tiny Bak, Willeke Crielaard
Kinderlied
Kinderlied naam
Ben je groot of ben je klein
Kinderlied bundel
Hemelhoog 389