Zondag 17 maart 2019

Datum kerkdienst
zondag 17 maart 2019 - 10:00 uur
Thema
Wakker worden!
Naam van de zondag / Kleur
Tweede zondag van de 40-dagentijd. Kleur: paars
Bij de lezing

Lucas 9, 28-36
Wie is Jezus? Deze vraag wordt voorafgaand aan onze lezing beantwoord door Petrus: jij bent de Messias. Petrus, Johannes en Jacobus, leerlingen van het eerste uur, mogen mee de berg op. Daar zullen ze een ogenblik getuige zijn van hoe God zich aan mensen verbindt. Maar ze kunnen niet boven op de berg en bij deze geweldige ervaring stil blijven staan. Ze moeten verder, de weg van Pasen gaan, door de nacht, naar het licht.

Bij de dienst

Vanmorgen begroeten we ds. Casper van Dongen uit Den Haag.

Predikant
Ds. J.C. van Dongen, Den Haag (Casper)
Organist
Wim Madderom
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Anne Timmerman, Elise Meijburg, Tesse Sandee
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Bregina Wijtzes - Eline van den Beukel
Groep 3, 4 en 5: Marcia Renes - Ellen Kleemans
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas-Marlies Heuvelman
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Conny van Beek, Els Bos, Ineke Oonk