Zondag 14 oktober 2018

Datum kerkdienst
zondag 14 oktober 2018 - 10:00 uur
Thema
Wat heb je nodig?
Naam van de zondag / Kleur
Vierde zondag van de herfst. Kleur: groen
Bij de lezing

Marcus 10, 17-31
Een kameel door het oog van de naald, zo moeilijk is het voor de rijke om los te laten. In het evangelie leren we dat loslaten niet betekent verlies lijden, maar dat loslaten juist ruimte biedt. Zoals Jezus bereid was om los te laten en ons voorgaat op een weg van ruimte.

Bij de dienst

We begroeten ds. Paul Moet in ons midden.

Predikant
ds. Paul Moet, Velp
Organist
Vincent de Jong
Lector
Gonnie Voogt
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Sandra van der Sloot, Anneke Koenen
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar - Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans- Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: geen KND, Church4you in het Honk.
Collecten

ZWO / Onderhoud De Ark + extra deurcollecte voor Sulawesi

Koffie
Truus Halma, Arjan Ruggenberg, Corien Hoogerbrugge