Zondag 27 mei 2018

Datum kerkdienst
zondag 27 mei 2018 - 10:00 uur
Thema
Begrijp jij het?
Naam van de zondag / Kleur
Trinitatis. Kleur: wit, dienst van Schrift en Tafel
Bij de lezing

Johannes 3, 1-16

Vandaag het overbekende verhaal van het nachtelijke gesprek van Nicodemus met Jezus. In het verborgene zoekt hij Jezus op met vragen over eeuwig leven. Maar het lijk wel een Babylonische spraakverwarring. Nicodemus wordt nog twee keer genoemd in het evangelie. Hij neemt het voor Jezus op als de Farizeeën hem willen veroordelen en hij is degene die mirre en aloë brengt bij Jezus’ begrafenis. Daaruit mag blijken dat het nachtelijk gesprek hem blijkbaar nooit meer heeft losgelaten. Nicodemus is geen haantje de voorste, maar wel een mens die door Jezus is aangeraakt en veranderd.

Bij de dienst

Vandaag delen we brood en wijn met elkaar en sluiten de periode van grote feesten af.

 

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Wim Madderom
Lector
Gonnie Voogt
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Anneke Koenen, Sandra v.d. Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld, Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Eric Crielaard, Lisanne Crielaard
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas, Marijke Halma
Collecten

Diaconie, viering Heilig Avondmaal/ Onderhoud De Ark

Koffie
Arjan Ruggenberg, Corien Hoogerbrugge, Truus Halma
Kinderlied
Kinderlied naam
De tafel van samen
Kinderlied bundel
Liedboek 385