Van uit de diaconie: Dovenpastoraat

Dit bericht is verlopen op 2019-03-22

 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk,  de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen.   

Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met     kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk. 

Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet.

Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. 

We zijn dankbaar voor en het werk dat deze organisatie doet, landelijk en in onze regio. Vanuit onze diaconie wordt een financiële bijdrage gegeven aan de Interkerkelijke Commissie Delfland, zodat zij het pastoraat aan doven in onze regio kan blijven ondersteunen. 

Meer informatie over het Interkerkelijk Dovenpastoraat vind je op www.doofenkerk.nl of via een van de diakenen.