Symbolische schikking voor Pinksteren

Vuur uit de hemel,

licht op aarde,

goede geest

als een lopend vuurtje.

Elkaar inspireren,

in beweging komen:

vruchten alom

in samengaan en

samenzijn.