symbolische schikking voor 4e advent

Teksten uit het leesrooster:

Micha 5: 1-4a

Lucas 1: 39-45

 

Gods woord zal in vervulling gaan, zo jubelt Elisabeth. Zij en Maria verwachten beiden een kind en beide kinderen zijn een wonder. Het stramien van het verhaal laat zien dat deze kinderen zijn voorbestemd voor een bijzonder leven: Johannes als boodschapper en Jezus als de gezalfde.

De profeet Micha roept het volk op Gods belofte van heil voor het volk te willen geloven. De dreiging vanuit Assyrië was tastbaar, Jeruzalem en Juda waren bezet. De vanzelfsprekendheid waarmee het volk geloofde in een God die partij voor hén koos, is niet meer aanwezig.

 

Keuzes maken

Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet voor het goede in het leven, kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen. Micha voorziet iemand die voor het gekwelde volk zal opkomen en hen zal beschermen als een herder. Iemand met herderlijke kwaliteiten, die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven.

Het gedicht van Micha legt deze verwachtingen voor aan de mensen. Lucas laat deze droom met dit verhaal van Maria en Elisabeth uitkomen. Ook al zijn de kinderen nog niet geboren, er ligt een verantwoordelijke taak voor hen klaar.

Profetische woorden die het kwetsbare leven van de mensen zien, en die weten dat bescherming voor hen onontbeerlijk is.

 

Bij de schikking

De kleur van de aarde wordt nog lichter. Er worden lichte en witte materialen toegevoegd.

 

Meditatieve tekst

 

Wie geeft de wereld hoop,

Wie is kwetsbaar en krachtig tegelijk,

de machtigen der aarde?

Of de kleinen,

de vluchtelingen, de daklozen,

onze naasten?

Geef ons licht,

dat we zien waar U bent.