Liturgisch bloemschikken Advent & Kerst 2018

Dit bericht is verlopen op 2018-12-25

Tafels van Hoop

In de adventsperiode speuren we naar tekens van hoop. We kijken uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. We kijken waar het licht al doorbreekt in de nacht. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons ‘zijn’ als mensen.

 

Symbolische schikking

De symbolische schikking nodigt ons uit te speuren naar licht.

We hebben gekozen voor de volgende uitgangspunten:

1) Vanuit het donker naar het licht

Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.

2) De aarde

We proberen bewust om ons heen te kijken. Waar kunnen we bijdragen zodat mensen uit de duisternis komen naar het licht. We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van onze symbolische schikking is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over het water dat leven geeft, Maleachi spreekt over het louterende vuur, Sefanja spreekt over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en al wat daar is, en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te leven.

3) Het licht

Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen. Deze zondag wordt als teken van vreugde de doop bediend.