Reserveren

Met ingang van 3 oktober wordt het reserveren voor de kerkdiensten opgeheven. Eerder was al het reserveren voor de kindernevendienst beëindigd. Voor de crèche vragen we je nog wel te reserveren, zodat we onze vrijwilligers goed kunnen inplannen. Doe dat door uiterlijk op zaterdagmiddag een mailtje te sturen aan creche@kerk-de-ark.nl.

De basisregel verplicht 1,5 meter afstand verandert vanaf 25 september in een advies om toch nog wel afstand te houden. Dat betekent dat ook in De Ark de verplichting van 1,5 meter afstand houden formeel vervalt. 

De komende periode wordt de huidige opstelling in de kerkzaal behouden. Het blijft voorlopig verstandig om enige afstand van elkaar te houden en is het advies om tussen niet-huisgenoten 1 stoel open te laten.

De achterste rijen (aan beide zijden naast het orgel) worden ingericht voor kerkgangers die de 1,5 meter willen aanhouden. Voor hen geldt dan de afstand van 3 stoelen tussen elkaar.

Ook al mogen we met meer mensen de kerkdienst gaan bijwonen, de livestreaming van de diensten blijft behouden.

Voorlopig handhaven we de liturgie zoals we die de laatste tijd gewend zijn. Dat betekent dat er nog een beperkt aantal liedmomenten zijn, maar nu volledig gezongen door de gemeente. Bij ongewijzigde omstandigheden, wordt met ingang van 28 november (1e Advent) de normale liturgie en gemeentezang weer ingevoerd.

Het collecteren blijft vooralsnog in de mandjes op de tafel in de hal en via de QR-code op de beamer, dit om zo weinig mogelijk beweegmomenten te hebben.

Ook al zijn nu de maatregelen verruimd, nog steeds geldt:

  • was heel goed je handen
  • blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • geen handen schudden
  • houd de looprichtingen aan 

Graag tot ziens in De Ark.