Zondag 8 augustus 2021

Datum kerkdienst
zondag 8 augustus 2021 - 10:00 uur
Thema
Dienst van Schrift en Tafel
Naam van de zondag / Kleur
Achtste zondag van de zomer. Kleur: groen.
Lezing

2 Koningen 4: 8-18
Marcus 7: 24-30

Eerste collecte

Diaconie (viering Heilig Avondmaal)

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. C.J. (Ineke) van den Beukel, Haulerwijk
Organist
Vincent de Jong
Lector
Piet Nobels
Koster
Erik van der Sloot
Crèche
Geen crèche
Kindernevendienst
Geen kindernevendienst