Zondag 7 november 2021

Datum kerkdienst
zondag 7 november 2021 - 10:00 uur
Thema
Wij danken God
Naam van de zondag / Kleur
8e zondag van de herfst. Kleur: groen
Lezing

Genesis 8: 13-22

Bij de dienst

Jeugddienst, voorbereid met de GJV

Eerste collecte

Kerk in Actie - zending

Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H.A. (Hedda) Klip
Met medewerking van
de jongerenband Holy Beans
Organist
Vincent de Jong
Lector
Brenda Moes
Koster
Kees Voogt
Crèche
Sandra v.d. Sloot en Lucia van Rossum
Kindernevendienst
Bregina Wytzes, Ellen Bos en Corien Hoogerbrugge.
Koffie
Jannie Grootenboer, Joke van Kampen, Simon de Buck
Kinderlied
Kinderlied naam
Dank U wel voor de sterren en de maan
Kinderlied bundel
Hemelhoog 551: 1, 2 en 3