Zondag 6 maart 2022

Datum kerkdienst
zondag 6 maart 2022 - 10:00 uur
Thema
Dienst van Schrift en Tafel
Naam van de zondag / Kleur
1e zondag van de 40-dagentijd. Kleur: paars
Lezing

Deut. 5: 6-21

Romeinen 10: 8 -13.

Lucas 4: 1 -13.

Eerste collecte

Diaconie: Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne

 

 

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H. (Hedda) Klip
Organist
Wim Madderom
Lector
Hans Koster
Koster
Rienk v.d. Berg
Crèche
Jenneke van Nierop en Jasmijn Hoedemakers
Kindernevendienst
Femke de Schepper, Reinate van den Berg, Sylvia van Veen