Zondag 31 oktober 2021

Datum kerkdienst
zondag 31 oktober 2021 - 10:00 uur
Thema
7e zondag van de herfst.
Naam van de zondag / Kleur
7e zondag van de herfst. Kleur: Groen
Orde van dienst
Lezing

Jesaja 30, 19-21 en 26

Johannes 9, 1-41

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. A.W. (Bert) Kuipers/Rotterdam
Organist
Vincent de Jong
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Erik van der Sloot
Crèche
Annet van der Sloot, Elise Meijburg
Kindernevendienst
Marcel Kleemans, Ceciel Turkenburg en Ingrid den Heeten
Koffie
Sandra v.d. Sloot, Tiny Bak, Willeke Crielaard