Zondag 28 juli 2019

Datum kerkdienst
zondag 28 juli 2019 - 10:00 uur
Thema
Vragen staat vrij.
Naam van de zondag / Kleur
6e zondag van de zomer. Kleur: groen
Bij de lezing

Lucas 11, 1-13
Jezus leert zijn leerlingen het onze Vader. Het blijkt een handleiding voor het bidden. Als je de woorden niet kunt vinden, als je vastloopt in je eigen gedachten zijn er altijd weer die eenvoudige woorden. Het gebed spreekt vertrouwen uit in Gods dagelijkse zorg voor ons leven.

Bij de dienst

Vandaag is Janny van de Bockel weer in ons midden. Velen zullen haar nog kennen uit de tijd dat ze geestelijk verzorger was in De Rustenburg.

De collecte is bestemd voor de steun aan het kindercentrum Bethania in Moldavië.
Dit is een project van Kerk in Actie en wordt gesteund door de Z.W.O. -en Zendingscommissie van de Dorpskerk.

Predikant
Mevr. J. van Bockel, Alblasserdam
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Jeannet Voogt, Christa v.d. Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Marcia Renes, Sylvia van der Veen
Groep 6 t/m 8: Marijke Halma, Marlies Heuvelman
Collecten

ZWO, Onderhoud De Ark

Koffie
Hans van der Hoek, Wim Koster, Emmy Seldenthuis