Zondag 26 september 2021

Datum kerkdienst
zondag 26 september 2021 - 10:00 uur
Thema
Tweede zondag van de herfst
Naam van de zondag / Kleur
Tweede zondag van de herfst. Kleur: groen.
Lezing

Numeri 11: 24-29
Marcus 9: 38-50

Bij de dienst

Dienst van Schrift en Tafel.

In 't Honk start om 10.00 uur Church4You.

Eerste collecte

Diaconie - Viering Heilig Avondmaal

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H.A. (Hedda) Klip
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Kees Voogt
Crèche
Annet v.d. Sloot, Elise Meijburg
Kindernevendienst
Marcel, Ceciel, Ingrid