Zondag 24 juli 2022

Datum kerkdienst
zondag 24 juli 2022 - 10:00 uur
Thema
6e zondag van de zomer
Naam van de zondag / Kleur
6e zondag van de zomer. Kleur: groen
Lezing

Mattheus 5: 20 - 26

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H. (Hedda) Klip
Organist
Henk Lemckert
Lector
Hans Koster
Koster
Rienk van den Berg
Koffie
Conny van Beek, Klaske Neelis, Ineke Oonk