Zondag 21 augustus 2022

Datum kerkdienst
zondag 21 augustus 2022 - 10:00 uur
Thema
Dienst van Schrift en Tafel
Naam van de zondag / Kleur
10e zondag van de zomer. Kleur: groen.
Lezing

Lucas 13: 22-30

Eerste collecte

Diaconie, viering Heilig Avondmaal

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H. (Hedda) Klip
Organist
Wim Madderom
Lector
Marjan Oosthoek
Koster
Jeannette Schoonhoven
Kindernevendienst
Eline van den Beukel, Marijke Halma, Christine Koster
Koffie
Anny van der Werf, Deddy Vingerling, Evelyn Torn
Kinderlied
Kinderlied naam
Laat zo je licht maar schijnen