Zondag 20 oktober 2019

Datum kerkdienst
zondag 20 oktober 2019 - 19:00 uur
Thema
Vesper
Orde van dienst
Bij de dienst

Vanavond vieren we samen met de cantorij het avondgebed. Onze vespers zijn losjes op Engelse leest geschoeid. We lezen en zingen een psalm, er is er ruimte voor muziek, voor bijbellezing, overdenking, gebeden en stilte. In de afgelopen periode kozen we voor bijbelse figuren als leidraad voor deze vespers. Vanavond luisteren we naar een verhaal over Mozes. Deze grote leider van het volk, ruim bezongen en beschreven als geloofsheld, mag het beloofde land niet intrekken. Van op een afstand ziet hij het liggen. Is dat ook niet wat geloven ten diepste betekent: zien, soms, even, van op een afstand?

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Met medewerking van
de cantorij o.l.v Arco Mandemaker