Zondag 20 oktober 2019

Datum kerkdienst
zondag 20 oktober 2019 - 10:00 uur
Thema
Wie bepaalt dat?
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag van de herfst. Kleur: groen
Orde van dienst
Bij de lezing

2 Samuel 5: 6-16 en Lucas 18: 1-8.

David is al koning van zijn eigen stam Juda als hem wordt gevraagd koning te worden van het hele volk. Sion zal de stad van David worden, maar die moet eerst nog worden veroverd. De stad zal religieuze hart van het koninkrijk worden. Is dat ook de toon die David verbindt aan zijn koningschap?

Bij de dienst

Vandaag alweer de laatste lezing uit de Samuel boeken.

 

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Wim Madderom
Lector
Brenda Moes
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Sandra v.d. Sloot, Daphne Oosthoek
Kindernevendienst
Groep 1 t/m 5: Inge Zonneveld, Saskia Zonneveld
Groep 6, 7 en 8: Reinata Kila, Sylvia van der Veen
Collecten

ZWO, Onderhoud De Ark

Koffie
Jannie Grootenboer, Simon de Buck, Joke van Kampen
Kinderlied
Kinderlied naam
Dikke vrienden