Zondag 17 februari 2019

Datum kerkdienst
zondag 17 februari 2019 - 10:00 uur
Thema
Ontmaskerd
Naam van de zondag / Kleur
Zesde zondag na Epifanie. Kleur: groen.
Orde van dienst
Bij de lezing

Ester 7,1-8,2

Weer is er een feestmaal. Ditmaal durft Ester het aan, haar verzoek aan de koning te doen. Ze vraagt leven voor zichzelf en voor haar volk. De stemming slaat al snel om als duidelijk wordt, welke dubieuze rol Haman speelt in het verhaal. De schijnbaar trouwe hoveling wordt ontmaskerd. Ester kiest niet voor wraak, maar voor leven van haar volk. Ze durft het aan om voor haar mensen in te staan.

 

Bij de dienst

De collecte is bestemd voor de steun aan het kindercentrum Bethania in Moldavië. Dit is een project van Kerk in Actie en wordt gesteund door de Z.W.O.- en Zendingscommissie van de Dorpskerk.

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Nienke Koops
Koster
Rienk v.d. Berg
Crèche
Els Langhout, Henriëtte Alberts
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Bregina Joosse, Eline v.d. Beukel
Groep 3, 4 en 5: Marcia Renes, Ellen Kleemans
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas, Marlies Heuvelman
Collecten

ZWO, Onderhoud De Ark

Koffie
Evelyn Torn, Deddy Vingerling, Anny van der Werf
Kinderlied
Kinderlied naam
God kent jou
Kinderlied bundel
Hemelhoog 503