Zondag 16 augustus 2020

Datum kerkdienst
zondag 16 augustus 2020 - 10:00 uur
Thema
Ochtendgebed.
Naam van de zondag / Kleur
Negende zondag van de zomer. Kleur: groen.
Bij de lezing

Mattheus 15, 21-28
Jezus wijkt uit, weg van Jeruzalem. Hij krijgt te maken met de heidenen, zij die niet bij Israel horen. Vandaag ontmoet hij een Kanaänitische vrouw. Waar zowel Jezus als de leerlingen haar niet lijken te willen horen, blijft ze volhardend roepen om ontferming. Dapper gaat ze uiteindelijk het gesprek aan met Jezus en komt ze op voor haar recht op de kruimels. Het lijkt of zij Jezus bekeert tot zijn roeping voor alle mensen.

Bij de dienst

We zijn verheugd collega Van de Kamp weer in ons midden te begroeten.

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Dr. G.C. van de Kamp, Delft
Organist
Wim Madderom
Lector
Marianne de Jong
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Elise Meijburg - Lucia van Rossum
Kindernevendienst
Ceciel Turkenburg - Marcel Kleemans - Ingrid den Heeten