Zondag 14 juli 2019

Datum kerkdienst
zondag 14 juli 2019 - 10:00 uur
Thema
Wie is je naaste?
Naam van de zondag / Kleur
4e zondag van de zomer. Kleur: groen.
Bij de lezing

Lucas 10, 25-37
Hoe geef je vorm aan het houden van de geboden? Op de vraag wie je naaste is, antwoordt Jezus met de beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Kun je ook kijken vanuit het perspectief van de naaste, met de ogen van wie hulp nodig heeft? En verandert dat je beeld van je naaste?

Bij de dienst

We begroeten ds. Klaas Eldering uit Velp

Predikant
Ds. K.C.L. Eldering, Velp
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Sandra v.d. Sloot, Anneke Koenen
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten,Ceciel Turkenburg
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Truus Halma, Arjan Ruggenberg, Corien Hoogerbrugge