28 februari 2021

Datum kerkdienst
zondag 28 februari 2021 - 10:00 uur
Thema
Gedenk uw ontferming God, uw liefde de eeuwen door
Naam van de zondag / Kleur
2e zondag van de 40 dagen. Kleur: Paars
Lezing

Marcus 9: 2-10

Bij de dienst

Dienst van Schrift en Tafel

Eerste collecte

Diaconie

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H.A. (Hedda) Klip, dienst van Schrift en Tafel
Organist
Jan Hoegee
Lector
Brenda Moes
Koster
Kees Voogt