Reserveren

Door versoepeling van maatregelen is het niet meer nodig om te reserveren om een kerkdienst te bezoeken. U / je bent van harte welkom in De Ark. Uiteraard houden we ons aan de algemene maatregelen en houden we rekening met elkaar.

Reserveren voor de creche blijft wel nodig.

De livestreaming van de diensten blijft behouden.