Taras Martodihardjo

De Ark is voor mij een leerhuis waar ik mijn innerlijke rijkdom kan ontginnen waardoor mijn leven een diepgang krijgt. De Ark betekent ook voor mij een gezond sociaal contact met mijn medemens, omzien naar elkaar en mijn gaven met hen kunnen delen.

Omzien naar elkaar

(74 jaar)