Versoepeling Covid-19 maatregelen in De Ark

Dit bericht is verlopen op 2021-08-24

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft advies uitgebracht aan de PKN; dit advies houdt versoepelingen in van de Covid-19 maatregelen voor kerkelijke gemeenten.
Wat hebben we toch uitgekeken naar weer een stapje voorwaarts in de mogelijkheden om elkaar in en na de dienst te ontmoeten en met elkaar samen te zijn.
In de werkgroep “corona” van onze kerkelijke gemeente is het advies besproken; dit heeft geleid tot de volgende veranderingen met ingang van zondag 4 juli 2021:

Mondkapjes
De mondkapjesplicht vervalt op plaatsen waar men 1,5 m afstand van elkaar kan houden. Daar waar deze afstand niet mogelijk is, is een mondkapje verplicht.

Zingen
Door velen is het niet samen mogen zingen als een groot gemis ervaren in de kerkdienst. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde; zorgvuldig met elkaar omgaan blijft belangrijk. Daarom is nog niet gekozen om voluit te gaan zingen.
De voorzang blijft, waarbij het aantal zangers kan worden uitgebreid naar maximaal 8 personen, zowel door gemeenteleden als door de cantorij.
Ook wordt toegestaan dat een aantal coupletten, op aangeven van de predikant, door de gemeente ingehouden kan worden gezongen, alsook de slotzang.

Koffie/thee na de dienst
Ook dit deel van het elkaar ontmoeten komt weer terug, zij het met de nodige voorschriften. De 1,5 m afstand moet gehandhaafd blijven. Om aan deze regel te voldoen betekent dat men de koffie/thee aan de bar ophaalt en vervolgens doorloopt naar – bij voorkeur ergens buiten of binnen, waar op gepaste afstand met elkaar van de koffie kan worden genoten.
Met de koffieschenkers zal dit verder worden uitgewerkt.

Limonade
Voor de jeugd zal weer limonade klaarstaan na de dienst.

Kinderen
De kinderen tot 12 jaar mogen met hun ouders bij aanvang van de dienst in de kerkzaal plaatsnemen. Naast de jongere moeten 2 stoelen vrij blijven. Na de kindernevendienst mogen zij (voor de zegen) weer bij hun ouders gaan zitten.

Algemene voorwaarden blijven gelden

– Nakomen van de basisregels (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten}

– Voorafgaande reservering en registratie

– In de kerkzaal de 1,5 m onderlinge afstand

– Hygiënemaatregelen bij binnenkomst

– Gescheiden looproutes

 

Met vriendelijke groet

Janny Korevaar, scriba