Vanuit het begeleidingsteam “Een levende gemeente beweegt”

Sinds december jl. bestaat het begeleidingsteam uit 8 gemeenteleden die actief met de ontwikkelingen van ons kerk-zijn meedenken, en meedoen een proces van beweging in gang te zetten.

Wie zijn deze gemeenteleden.  In de komende nieuwsbrieven stellen wij ons graag aan u voor. Ruud Kolpa bijt het spits af.

Een levende gemeente beweegt

Door Ruud Kolpa (65).

Sinds een tijdje zijn we binnen de G.K. De Ark bezig na te denken over onze toekomst. Ik vind dit een goede zaak en daarom heb ik me na de oproep al snel aangemeld voor het Begeleidingsteam van het project Een levende gemeente beweegt (ELGB). Niet omdat er van alles mis is in onze gemeente. Integendeel, onze gemeente is een levende gemeente waar we ons in thuis voelen. Maar de wereld om ons heen verandert, we denken misschien anders over geloof en samenleving. En er zijn wat praktische probleempjes die om een oplossing vragen.

Op dit moment is het nog te vroeg om antwoorden te geven. Daarvoor hebben we de gehele gemeente nodig. In de afgelopen 25 jaar dat wij (als gezin) lid zijn van De Ark hebben we de gemeente zien veranderen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de diensten, aan de organisatie, aan andere dominees. Zelf kom ik uit een Hervormd nest en heb in mijn geboorteplaats Kampen gezien hoeveel je over geloof kan discussiëren en dat je elkaar moet vasthouden. Eenheid in verscheidenheid.

Maar het is lastig te bepalen waar we als gemeente naar toe willen en wat onze omgeving van ons vraagt. Laatst las ik een artikel in het tijdschrift Woord en Dienst met als titel ‘Aanpassen of Herkerken’. Dan blijkt dat niet alleen De Ark met dit vraagstuk worstelt en dat je het methodisch kan aanpakken. In veel gevallen kan volstaan worden met kleine aanpassingen, maar soms is een flinke verandering nodig om weer klaar te staan voor de toekomst. Dat er veranderingen op komst zijn, moge ook blijken uit de recente rapporten van de PKN ‘Van U is de toekomst’ en ‘De toekomst open tegemoet’. Het eerste geeft een visie; het tweede wat dit betekent voor de organisatie van het dienstencentrum (in Utrecht). Ik beveel u deze rapporten van harte aan. Ze zijn gemakkelijk te vinden op de website van de PKN.

Komende maanden gaan we dus hierover met u in gesprek. We hopen op een vruchtbaar resultaat.