Startzondag anders dan anders.....

Hoe doe je dat een startzondag vieren in corona tijd? Samen eten mag niet. Lekker door elkaar lopen in de kerk kan ook niet. Een Ark vol activiteiten is dit jaar helaas niet mogelijk.
Maar wat is voor ons eigenlijk de kern van die startzondag? Waarom vieren we die elk jaar?

  • elkaar ontmoeten
  • horen wat de ander beweegt en raakt
  • de verhalen vertellen over de periode die achter ons ligt
  • een moment van bezinning

Het landelijke thema van de PKN is ‘het GOEDE LEVEN’. Misschien een beetje wrang, nu ons leven in de afgelopen maanden beperkter is geworden. Veel van de dingen waar we vreugde uit halen, zijn niet zo goed mogelijk. Maar betekent dat dan dat het leven niet meer goed zou zijn?

Op 20 september vieren we de startzondag net even anders dan anders. In de dienst die ook te beluisteren is via kerkomroep.nl, besteden we aandacht aan het thema.
Na de dienst organiseren we een ‘telefoonroulette’. We nodigen u uit met twee medegemeenteleden te bellen voor een kort maar mooi gesprek over het goede leven en zo de ontmoeting gestalte te geven.
We organiseren dat als volgt:

  • Stuur een mail naar dsavdwel@kerk-de-ark.nl en vermeld daarop het telefoonnummer waarop u tussen 11.30 en 12.00 uur op 20 september te bereiken bent’.
  • Heeft u geen mail, dan graag op vrijdagochtend 18 september een telefoontje naar 010-5111496 (spreek zo nodig het antwoordapparaat in).
  • Kom op zaterdag 19 september tussen 17.00-18.00 uur naar De Ark. Mocht u niet in staat zijn naar De Ark te komen, geef dat dan duidelijk aan bij de aanmelding.
  • U ontvangt op die zaterdag 2 enveloppen. Op zondag opent u om 11.30 uur de eerste enveloppe en een kwartier later de tweede.  In de enveloppen vindt u een telefoonnummer en de opdracht te bellen of de mededeling dat u gebeld zult worden.
  • Het is uiteraard een verrassing wie u aan de telefoon krijgt.

Doet u mee?

Frans Jan Voogt en Antoinette van der Wel