Stand van zaken.....

De eindsprint had tot resultaat dat de teller op 31 augustus op ruim 95 ingeleverde vragenlijsten kwam te staan. Nog niet het gewenste resultaat, maar we hopen dat er nog wat lijsten binnendruppelen om aan het minimum van 100 te komen. 

Wat nu! Met deze vraag hebben we ook geworsteld tijdens ons overleg dat we afgelopen maandag hebben gehad. Want naast het aantal ontvangen vragenlijsten hebben we ook moeten vaststellen dat de verdeling over de leeftijdsgroepen niet evenredig is. Iets meer dan 80 % van de ontvangen vragenlijsten is ingevuld door gemeenteleden boven de 50 jaar. Dit houdt in dat slechts 20 % afkomstig is uit de leeftijdsgroep van 20 – 50 jaar. Maakt dat een goede analyse over alle leeftijdsgroepen mogelijk? Naar onze mening niet. 

Maar wat dan??

  • We verlengen de inlevertermijn tot en met 24 september a.s. Deze periode willen we gebruiken om de gemeenteleden in de leeftijd 20 – 50 jaar te benaderen (per brief/mail en telefoon) en hen te attenderen op het belang de vragenlijst in te vullen.
  • De GJV is gevraagd om een zondagavond te plannen waarin diverse onderwerpen uit de vragenlijst aan de orde komen. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden de (aangepaste) vragenlijst in te vullen.
  • Op 22 september (van 20.00 – 22.30 uur) is een aantal leden van het begeleidingsteam in De Ark aanwezig om gemeenteleden te ontvangen die de vragenlijst komen invullen en voorkomende vragen kunnen stellen. 

Het verlengen van de inleverperiode tot medio september heeft wel de consequentie dat er een vertraging optreedt. Toch hebben we gekozen voor een pragmatische oplossing, want we willen graag een evenwichtige analyse kunnen maken.

Mocht je bij het lezen van deze nieuwsbrief tot de conclusie komen dat je vergeten bent de vragenlijst in te vullen, of door andere omstandigheden er niet aan toe gekomen bent, het kan nog tot en met 24 september a.s.

Waar kan je de vragenlijsten (ook die voor onze jongeren tot 16 jaar) vinden:

  • met de QR-code:

 

Heb je nog vragen? Het mailadres ProjectELGB@kerk-de-ark.nl blijft voor jullie ook tijdens de verlenging beschikbaar. Of benader een van de leden van het begeleidingsteam tijdens de inloopavond op 22 september a.s. in De Ark.

Met groet,

namens het begeleidingsteam, 

Piet Schipperus