Kerk op Schoot viering van 10 januari

Zondag 10 januari was het weer tijd voor een viering van Kerk op Schoot. Helaas mochten we niet in De Ark samenkomen. Er waren opnames gemaakt van de liedjes en van de vertelling was een mooi filmpje in elkaar gezet. 

Alle kinderen tot en met vier jaar ontvingen thuis een tasje met alles wat ze nodig hadden voor de viering.

Kos

Kos

Kos

We hebben het gehad over het bezoek van de wijzen uit het oosten aan het kindje Jezus. We verkleedden ons eerst als koningen, want de wijze mannen zagen er net zo belangrijk uit. We ontdekten de stralende ster, we hobbelden alsof we op kamelen reden, we hielpen het kindje in slaap wiegen en tot slot hebben we alle kadootjes uitgepakt, gevoeld en geroken. 

We ontvingen veel foto's van kinderen die thuis enthousiast met de viering meegedaan hebben en willen u hier graag van laten meegenieten! 

De volgende viering is op zondag 7 maart. We hopen elkaar dan weer in De Ark te kunnen zien.